Week numbers

Skapar ett iCal-flöde med veckonummer för valda år. Om Från/Till är negativt eller mindre än 10 tolkas det relativt nuvarande år.

Se också en sida för att beräkna helgdagar och flaggdagar.

(You can have a look at the source code if you want to see how the calculations are done.)


© Björn Victor <Bjorn@Victor.se>
Valid HTML 4.01! Valid CSS!
Latest update: March 14, 2012.